مشارکت

قبل از هر توضیحی لازم به یادآوری است که موسسه خیریه عترت النبی ( علیهم السلام ) به هیچ ارگان دولتی یا هیچ حزب و دسته ای چه سیاسی ؛ چه مذهبی وابسته نیست و صرفا یک واحد نیکوکاری مردمی است همانگونه که در بخش اهداف موسسه توضیح داده شده است این موسسه قرار است با همیاری و مشارکت مادی و معنوی همه ی نیکوکارانی که مایل به همکاری در این موسسه باشند به صورت یک تعاونی نیکوکاری عمل نماید و تمامی پرداختی اعضاء و خیرین بلافاصله مصرف نگردد ؛ بلکه قسمتی از آن دستمایه ی سرمایه گذاریهای سود آور قرار گیرد تا از محل آن مصارف خیریه ومخارج اداری موسسه ؛ تامین گردد .

هدف غائی و نهائی ؛ شادکردن دلهای افسرده ایتام و مساکین ؛ معلولین ؛ زنان سرپرست ایتام ؛ از کارافتادگان بی بضاعت و بی کس ؛ درماندگان ؛ ایجاد زمینه اشتغال و تاهل جوانان بی بضاعت ؛ ایجاد خانه ای برای نگهداری و تربیت ایتام وایجاد آموزشکده ی فنی و حرفه ای برای هنر آموزی مددجویان و ….و…………. که برای هرچه بیشتر به دست آوردن دلها باید همه دست به دست دهیم ؛ تا گلستان کنیم شوره زاران را .    نه از بهر خود  ؛  نه برای رفتن به بهشت ؛ یا نرفتن به دوزخ . بلکه فقط برای نگاه پر از لطف و صفای آفریننده ی جهان آفرینش که جز هستی نیافریده است . و حتی نیم نگاهش از هزاران بهشت ارزنده تر و نا خوشنودی اش از هزاران دوزخ سوزنده تر است  .

چگونگی مشارکت :

۱ – عضویت رسمی در موسسه ( بشرح مندرج در قسمت اعضاء )

۲ – پرداخت هر گونه وجوهات از قبیل صدقات و نذورات و زکات ( مال و فطره )  ؛ خمس سهم سادات ؛ نذرهای قربانی ؛

۳ –  همکاری در زمینه های فرهنگی با ارسال مقالات مذهبی ؛ علمی ؛ ادبی –  اجتماعی و اقتصادی .

۴ – همکاری در زمینه های هنری با ارسال آثار هنری دستی برای نمایشگاه خیریه .

۵ – ارسال دیدگاهها و نظرات سازنده وهمکاری در اجرای آن پس از تصویب هیئت مدیره .

۶ – تامین خانه ای برای ایتام ( یا خانه ی شکوفه ها ) از محل ثلث اموال .

۷ – واگذاری سهام بی نام و با نام شرکتهای خاص و عام . و هرگونه کمک مادی و معنوی دیگر .

 

تمامی حقوق مادی و معنوی ، متعلق به موسسه خیریه عترت النبی (ع) تهران میباشد. طراحی و توسعه: شرکت عالیان ارتباط

error: Content is protected !!